Skip to content
86-300 Grudziadz | ul. Sienkiewicza 24 | tel. 0564613104 | szkolap5@poczta.onet.pl


Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Start
Otwarta Szkoła
Wycieczka do Brzozy pod Toruniem 30IV2012 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.05.2012.

30 kwietnia 2012 r. uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego  w Brzozie pod Toruniem. Organizatorem wycieczki była pani Magdalena Gilginas. Pogoda i humory dopisały. Czekało na nas wiele atrakcji: zwierzęta, rowery, strzelnica, trampoliny, zjeżdżalnia, piłka, przejażdżki łódką i konną bryczką, konie i kucyki, łowienie ryb. Jesteśmy pełni wrażeń i pozytywnej energii. Mariola Jeschke

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

 
PROJEKT MŁODZI PATRIOCI Z PIĄTKI PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.05.2012.

KONKURS MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 „OTWARTA SZKOŁA”

PROJEKT „MŁODZI PATRIOCI Z PIĄTKI”

 W roku szkolnym 2010/2011  nasza szkoła przystąpiła  do konkursu "Otwarta Szkoła" organizowanego przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

 W okresie od 1.09.2010 r. do 17.06.2011 r. realizowany był projekt „MŁODZI PATRIOCI
Z PIĄTKI”.
W formularzu zgłoszeniowym opisane zostały działania podejmowane
we współpracy ze Stowarzyszeniem Żandarmerii Wojskowej „Żandarm” w Warszawie. Poniżej prezentujemy zagadnienia i udzielone przez nas odpowiedzi dotyczące wspólnie podejmowanych działań w ramach projektu:

ZAGADNIENIE I (opis 3 działań podejmowanych z innymi organizacjami niż Żandarmeria Wojskowa)

1.Współpraca z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami. Prosimy podać nazwę i typ partnera, miejscowość/kraj w których się znajduje, oraz opisać maksymalnie trzy podejmowane wspólnie inicjatywy (inne niż zgłaszany projekt) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. 

1.Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu oparta jest na podejmowaniu różnych działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Nasi uczniowie od wielu lat aktywnie zbierają surowce wtórne .Na wyróżnienie zasługuje  udział w roku szkolnym 2011/2012 w miejskiej akcji "Sprzątanie Świata". Uczestnicy konkursu spotkali się przy Pomniku Flisaka i aktywnie przystąpili
do porządkowania terenu Błoni Nadwiślańskich oraz ulic miasta. W konkursie przeznaczonym dla grup zorganizowanych zdobyli I  miejsce, zapełniając 172 worki różnymi  odpadami. Za każdy worek otrzymali  los, który  mogli wymienić na ekologiczny upominek. Nagrodą główną dla szkoły było otrzymanie sprzętu sportowego  Dodatkową atrakcją dla uczniów był udział w festynie na Błoniach Nadwiślańskich, w trakcie którego odbywały się konkursy ekologiczne i zabawy. Dzieci udzieliły wywiadu w TV Grudziądz wyrażając opinię na temat potrzeby porządkowania najbliższego środowiska.

2.Od wielu lat współpracujemy z Caritas Diecezji Toruńskiej i Oddziałem Caritas w Grudziądzu. Szkolne Koło Caritas skupia uczniów chcących pomagać innymi. W listopadzie 2011 r. wzięliśmy udział w diecezjalnej akcji "Chcę być bohaterem" na rzecz niepełnosprawnej Martynki. We wszystkich klasach odbyły się lekcje, podczas których uczniowie uświadomili sobie problemy z jakimi spotykają się ludzie niepełnosprawni. Została przeprowadzona zbiórka pieniężna na pomoc dla Martynki  (275,55 zł) Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość 2011.

3.Współpracujemy z Grudziądzkim Klubem Sportowym "STAL". Nasi uczniowie z klas sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczą w treningach klubu, rozwijając swoje umiejętności koszykarskie i siatkarskie. Nauczyciele wychowania  fizycznego współpracują z trenerami klubu, wymieniają doświadczenia. Efektem są wysokie wyniki na szczeblu wojewódzkim: rok 2010/2011 - złoty medal (siatkarze), brązowy medal  (koszykarki), 2011/2012 - srebrny medal (minisiatkarze),awans koszykarek do finału wojewódzkiego

ZAGADNIENIE II ( opis działań podejmowanych przez  Stowarzyszenie „Żandarm”

 1.Prosimy zwięźle opisać działalność organizacji, jej zasoby kadrowe (liczba członków, pracowników, wolontariuszy) i intelektualne (nazwać kompetencje i doświadczenie zespołu organizacji), wskazać geograficzny obszar działań i najważniejsze działania w ostatnich 3 latach,
w szczególności te kierowane do szkół i środowisk szkolnych.

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" w Warszawie liczy 321 członków w stopniu od sierżanta do generała z dużym doświadczeniem zawodowym. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa. Od początku swego istnienia jako organizacja pozarządowa podejmuje szereg działań o charakterze proobronnym, na rzecz krzewienia idei patriotycznych wśród młodego pokolenia, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i ich rodzin oraz ludności cywilnej. Promuje praworządność i poprawę bezpieczeństwa. Najważniejszymi działaniami kierowanymi do szkół i środowisk szkolnych jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o Żandarmerii Wojskowej; ochrona pamiątek związanych z historią Żandarmerii Wojskowej II i III Rzeczypospolitej Polskiej i kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów; współudział w tworzeniu Izb Pamięci Żandarmów i obejmowanie patronatem szkół kultywujących tradycje i historię Żandarmerii Wojskowej, prowadzenie zajęć w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpracują
w organizacji spotkań 12 Szkół Patronackich współorganizując dla nich konkursy plastyczne, literackie i wiedzy historycznej oraz zawody sportowe m.in mecze siatkówki uczniowie-żandarmii-nauczyciele. Co roku od 6 lat organizują dla uczniów tych szkół dwudniowy zjazd integracyjny w Mińsku Mazowieckim. Pedagodzy, dzieci i młodzież szkół patronackich zapraszani są do udziału w  obchodach rocznic bitwy pod Dębem Wielkim, w której żandarmi przelewali krew za wolność Ojczyzny i dali przykład męstwa i odwagi przyszłym pokoleniom. W uroczystości uczestniczą również m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, samorządowcy, przedstawiciele Policji, Staży Pożarnej, Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz mieszkańcy miasta i gminy Dębe Wielkie. Organizują ogólnopolski konkurs Lex et Patria, którego celem jest promowanie praworządności w Siłach Zbrojnych RP. .Głównym celem konkursu to promowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby przypadków naruszeń prawa w Siłach Zbrojnych RP.

ZAGADNIENIE III ( Informacje o zasięgu, celach i uczestnikach projektu)

1. Zasięg terytorialny projektu(np. szkoła, miasto, gmina, powiat, województwo, cały kraj)

Projekt obejmował działania we współpracy z Żandarmerią Wojskową na terenie szkoły oraz miasta Grudziądza. Etap wiosenno-letni realizowany był m.in. w Mińsku Mazowieckim z udziałem  9 Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej ,głównie z woj. mazowieckiego i lubelskiego

2. Cele projektu. Czemu projekt miał służyć, jaką zmianę wprowadzić?

Projekt miał służyć zacieśnieniu współpracy z Żandarmerią Wojskową, a celem głównym było rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz popularyzowanie  wiedzy o ŻW i patronie szkoły.

 

Założenia projektu obejmowały następujące cele szczegółowe:

-krzewienie oraz kultywowanie patriotycznych i żandarmskich tradycji Grudziądza

-przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia obywatelskiego i umiłowania swojej Ojczyzny

-organizowanie spotkań, konkursów, wystaw i imprez upowszechniających działalność i historię ŻW

-rozwijanie poczucia jedności i odpowiedzialności za dobre imię szkoły

-wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych talentów.

3. Krótka charakterystyka uczestników. Prosimy opisać główne grupy uczestników – ich wiek, najważniejsze cechy oraz ich rolę w zrealizowanym projekcie w kolejnych etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja).

Uczestnikami są uczniowie naszej szkoły w wieku od 7- 13 lat i ich rodzice, społeczność lokalna ,
do której kierowane były inicjatywy oraz Koło Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" przy oddziale ŻW w Warszawie.

Uczniowie naszej szkoły charakteryzowali się dużą aktywnością, otwartością, chęcią współpracy
z innymi, samodzielnością, sprawnością fizyczną, wiedzą historyczną i odpowiedzialnością za zdrowie swoje i drugiego człowieka. Chętnie angażowali się we wszystkie etapy realizacji projektu. W etapie jesiennym odpowiedzialni byli za przygotowanie się do udziału  w konkursie "Szlakiem Wojska Polskiego", wykazali się umiejętnościami organizacyjnymi w przygotowaniu imprezy miejskiej (rajdu) .Podczas przygotowania "Spotkania pokoleń" wykazali się innowacyjnością i twórczością
w prezentowaniu inscenizacji i przygotowaniu dekoracji oraz znajomością wielu pieśni patriotycznych. W etapie zimowym wykazali się wiedzą historyczną aktywnie uczestnicząc
w konkursie o patronie szkoły. W etapie wiosenno-letnim doskonalili sprawności sportowe, artystyczne,  poznali zasady udzielania pierwszej pomocy.

Był to też etap podsumowania, wyrażania opinii na temat korzyści z uczestnictwa w projekcie, odniesionych przez strony biorące w nim udział. Ewaluacja opracowanego i wdrożonego programu miała formę analizy prac uczniów, rozmów z uczniami oraz ankiet skierowanych do uczniów. Powyższe formy podsumowania wykazały przede wszystkim satysfakcjonujące osiągnięcia uczniów
w zakresie realizacji celów projektu.

ZAGADNIENIE IV  ( opis realizacji etapów projektu)

1. Opis projektu. Prosimy szczegółowo opisać realizowane zadania w rozbiciu na etapy wraz
z informacją o miejscu, czasie ich realizacji, charakterystykę środowisk, w których realizowany był projekt.

Projekt realizowany był w 3 etapach. Jesienny etap pod hasłem "Lekcje historii w terenie" rozpoczynał się przygotowaniem uczniów do udziału  dnia 23X2010r. w organizowanym przez naszą szkołę  miejskim rajdzie historyczno- turystycznym pod hasłem "Szlakiem Wojska Polskiego". Uczniowie przygotowali zaproszenia dla uczniów grudziądzkich szkół, współuczestniczyli w tworzeniu trasy, fotografowali ważne miejsca. Korzystając z zasobów internetu i literatury przygotowywali się do konkursu wiedzy o historii Wojska Polskiego. Aktywne zajęcia w terenie to niezapomniane lekcje historii. Uczniowie uczyli się jak cenną wartością jest tradycja i przynależność do narodu polskiego.
 W imprezie uczestniczyło 300 osób z 22 szkół. Rajd zorganizowany został z udziałem Żandarmerii Wojskowej i grudziądzkiego PTTK. Celem imprezy było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, poznanie pomników związanych z Wojskiem Polskim na terenie miasta. Szczególnym miejscem było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego i Wojska II Rzeczpospolitej, w którego budowę zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły, a obecnie sprawują nad nim opiekę od 2002r. Na trasie rajdu został przeprowadzony konkurs pt. "Historia Wojska Polskiego". Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w szkole. Podczas wspólnego posiłku uczestnicy dzielili się wrażeniami i doświadczeniami
z rajdu. Następną inicjatywą było przygotowanie w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uroczystości "Spotkanie Pokoleń-Pieśń Patriotyczna" .W pięknej scenerii tworzącej klimat zadumy i refleksji zebrani uczniowie, rodzice, dziadkowie, przedstawiciele ŻW, członkowie komitetu budowy pomnika Józefa Piłsudskiego obejrzeli inscenizację patriotyczną w wykonaniu uczniów klas II-VI pt."Droga do wolności'. W realistycznych strojach i przy pomocy oryginalnych rekwizytów wcielili się w rolę postaci historycznych opowiadając dzieje Polski od pierwszego rozbioru do 1918r. Po części artystycznej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi śpiewali pieśni znane od wieków przez Polaków. Radość i duma towarzyszyła tej części spotkania, nie zabrakło biało-czerwonych kotylionów wykonanych przez uczniów z nauczycielami. Podczas zimowego etapu realizacji projektu uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych i godzin wychowawczych  uczestniczyli
w zajęciach warsztatowych w Izbie Pamięci Patrona naszej szkoły płk. S.Sitka. Wypełniali karty pracy, testy, wykonywali prace plastyczne i prezentowali wyniki swoich działań przygotowując się w ten sposób do udziału w konkursie "Żandarm - Patron naszej szkoły". Konkurs odbył się w lutym 2011 r. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm ". Wzięły w nim udział
3 osobowe zespoły  wszystkich klas. W etapie wiosenno-letnim uczniowie przygotowali program artystyczny z piosenkami i tańcami "Na wesoło z Żandarmami", doskonalili swoje umiejętności sportowe oraz zapoznani zostali przez żandarmów z zasadami udzielania pierwszej pomocy
w przypadku zagrożenia życia. W ten sposób przygotowali się do udziału w VI Spotkaniu Patronackich Szkół ŻW w Mińsku Mazowieckim. Oddział Specjalny ŻW wspólnie ze Stowarzyszeniem 'Żandarm" przygotował dla uczestników liczne atrakcje. Występy artystyczne oraz zawody sportowe organizowane przez wojskowych pomnożyły sukcesy uczniów zdobywane podczas takich spotkań od wielu lat. Miłym akcentem pobytu w Mińsku było zwiedzenie muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku,  wspólna zabawa uczniów szkół patronackich przy ognisku, pieczenie kiełbasek i towarzyskie rozmowy. W dniu zakończenia realizacji projektu 17.06.2011r. nasza szkoła obchodziła "Święto szkoły". Obchody te wplatają się w urodziny naszego miasta i ŻW. Uczestniczyli  w nim: Prezydent Miasta Grudziądza, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Miejskiej, Wydziału Edukacji, generałowie ŻW, przedstawiciele Stowarzyszenia "Żandarm", dyrektorzy szkół, rodzice i przyjaciele szkoły. Był to dzień zabaw oraz dumy z osiągniętych sukcesów. Liczne atrakcje dla dzieci przygotowane zostały z udziałem ŻW i Stowarzyszenia "Żandarm"

 

 

 

ZAGADNIENIE V    (Osiągnięte rezultaty )

 Prosimy określić konkretne (wymierne) rezultaty jakie zostały osiągnięte w momencie zakończenia projektu. Jak realizacja projektu wpłynęła na jego uczestników?

1.Realizacja projektu zainspirowała uczniów do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć
i włączenia się aktywniej w życie szkoły. Zaktywizowała społeczność szkolną do działań na rzecz kultywowania tradycji patriotycznych związanych z historią żandarmów. Dostarczyła wiedzy z zakresu tradycji szkoły, zacieśniła współpracę z ŻW. W uczestnikach projektu zaszczepiono miłość do Ojczyzny i zainteresowanie jej historią oraz kulturą. Uczniowie uczestniczyli w rajdach, konkursach historycznych zdobywając nagrody(I miejsce w marszach na orientację, III miejsce w miejskim konkursie historycznym "Grudziądz wolny").  Aktywniej zaangażowali się w opiekę nad miejscami Pamięci Narodowej  (Pomnik Żołnierza Polskiego, Józefa Piłsudskiego, Rotmistrza Pileckiego, Solidarności, tablica Patrona Szkoły) pełniąc dyżury w poszczególnych miesiącach. Uczestnicy projektu wesoło i twórczo spędzali czas wolny rozwijając swoje talenty, zainteresowania artystyczne, historyczne, turystyczne i sportowe. Doskonalili umiejętność współdziałania w grupie, biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania. Spotkania z żandarmami, wspólne wycieczki m.in
do Sulejówka, Warszawy i Mińska, spotkania z uczniami Szkół Patronackich Żandarmerii pozwoliły nawiązać nowe koleżeńskie kontakty z rówieśnikami innych szkół, nauczyły zdrowej rywalizacji
w konkurencjach sportowych, dały dużo radości dzieciom. Rezultatem projektu było także wydanie biuletynu do użytku publicznego "Szkoła Podstawowa nr 5 im. płk. Stanisława Sitka (1951-2011)" Działania w ramach projektu upowszechniane były w środowisku lokalnym za pośrednictwem prasy lokalnej i TV kablowej Grudziądz. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację przedsięwzięć projektu jest dowodem, że to nie  uczniowie w SP 5 zamieszkują w Polsce, ale Polska zamieszkuje
w nich.

ZAGADNIENIE VI ( wypracowane materiały)   

1. Jakie konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu są stosowane również po jego zakończeniu?

W realizację projektu włączyć się mogli wszyscy chętni uczniowie. Metody aktywizujące, wycieczki, rajdy, inscenizacje, spotkania z Żandarmami i ciekawymi ludźmi, którzy przeżyli wojnę; praca
z komputerami, literaturą ,foliogramy ,plakaty, zdjęcia, praca indywidualna i w grupach zwiększyły efektywność przyswajania nowych treści historycznych, pro-zdrowotnych:

-Została wzbogacana Sala Pamięci Patrona Szkoły o nowe zdjęcia i eksponaty wykorzystywane przez nauczycieli w procesie edukacji.

-W bibliotece szkolnej zgromadzona została literatura, którą uczniowie wykorzystywali w trakcie realizacji projektu i wykorzystują po jego zakończeniu.

-Wzbogacony został warsztat pracy nauczycieli  o nowe pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

-Przygotowane prezentacji multimedialnej na temat obchodów świąt narodowych z udziałem uczniów i  Żandarmerii Wojskowej pozwalają pokazać i promować efekty naszego projektu.

-Zostały wyznaczone dyżury klasom do sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej  (Pomnik Józefa Piłsudskiego i wojska Polskiego II RP, Pomnik Żołnierza Polskiego na Rynku Miejskim, Pomnik Rotmistrza Pileckiego, Pomnik Solidarności), które są systematycznie pełnione.

-Szkoła jest w dalszym ciągu inicjatorem aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego, organizatorem rajdów turystycznych.

-Część działań wychodziła poza mury szkolne, a ich odbiorcami byli wszyscy mieszkańcy miejscowości, uczniowie innych szkół. Dzięki temu szkoła stała się ważnym ośrodkiem społecznego i patriotycznego oddziaływania w swej miejscowości.

-Dzięki projektowi zacieśniliśmy kontakty z placówkami szkolnymi, PTTK, Strażą Pożarną, Żandarmerią. Stali się oni przyjaciółmi naszej szkoły przychodząc nam z pomocą w wielu działaniach

ZAGADNIENIE VII ( informacja o napotykanych trudnościach podczas realizacji projektu)

1. Jakie nieoczekiwane możliwości i/lub problemy pojawiły się w trakcie realizacji projektu?
Jak szanse zostały wykorzystane w projekcie lub jak planują je Państwo wykorzystać w przyszłości? 
W jaki sposób próbowali Państwo rozwiązać powstałe problemy?

Monitorowanie realizacji projektu polegało na dokonywaniu refleksji nad przebiegiem podejmowanych działań. Odbywało się to głównie w ramach zespołów przedmiotowo- metodycznych nauczycieli i spotkań Samorządu Uczniowskiego. Odnotowywano spostrzeżenia i konfrontowano
je z opiniami wszystkich uczniów podczas lekcji wychowawczych. Projekt realizowany był
wg. ustalonego harmonogramu i nie napotkał w swej realizacji na trudności.

Do wykonania niektórych zadań konieczna była cała społeczność szkolna, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Ze względu na różną formę podejmowanych działań, w projekt zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i uczniowie. Bardzo duże zainteresowanie uczniów działaniami realizowanymi w ramach projektu jest świadectwem, że historia przekazywana w sposób interesujący  poza ławką szkolną uczniom " Piątki" nie jest obojętna i że rola takich projektów w procesie edukacyjnym jest olbrzymia. 

ZAGADNIENIE VII ( pozyskane środki finansowe i rzeczowe)

1. Informacje o środkach finansowych i rzeczowych wykorzystanych w realizacji projektu oraz
o sposobach ich pozyskiwania. Dotacje, wsparcie osób prywatnych, firm, wkład jednostek samorządu terytorialnego, praca wolontariuszy, środki z Rady Rodziców itp.

- fundusze od Stowarzyszenia Żandarm pozyskane z MON na organizację Konkursu o Patronie Szkoły
i ŻW pokrycie części kosztów pobytu uczniów w Mińsku Mazowieckim,

-ufundowanie strojów i elementów dekoracyjnych z okazji Spotkania Pokoleń przez Radę Rodziców,

-pozyskanie sponsorów na organizację Święta Szkoły i ŻW :

a)udział rodziców: -ufundowanie  wyrobów mleczarskich firmy "Jagr"-, wyrobów cukierniczych
i wędliniarskich, przygotowanie stoiska owocowego, potraw wiejskich, opłacenie zjeżdżalni, trampolin, nieodpłatne wypożyczenie stolików, parasoli, ład sklepowych, rożna)

b)pozyskanie rodziców oraz absolwentów szkoły do działań w zakresie obsługi kawiarenek, wiejskiej chaty, stoisk fryzjersko-kosmetycznych: ufundowanie 20 nagród przez  KRD za osiągnięcia uczniów.

ZAGADNIENIE VIII  ( początki współpracy szkoły z Żandarmerią Wojskową)

1.Jak długo trwa współpraca i w jaki sposób została nawiązana?

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii Koło Oddziału "Żandarm" chcąc przekazać tradycje żandarmerii młodszemu pokoleniu postanowiło zaopiekować się tablicą pamiątkową poświęconą ppłk. S.Sitkowi i przyjąć patronat nad Szkołą Podstawową nr 5.Od tego momentu rozpoczęła się współpraca Żandarmerii z naszą szkołą, która trwa do dziś przez 18 lat wciąż aktywnie, twórczo i przyczynia się do tego, że szkoła jest znana w środowisku z kultywowania wartości patriotycznych. Dnia 15 VI 1994 r. nadano szkole imię płk. S.Sitka- ostatniego komendanta Centrum Wyszkolenia Żandarmerii (obecnie pułkownika). Dzień ten stał się świętem szkoły obchodzonym
w kolejnych latach i przełomowym wydarzeniem w nawiązaniu ścisłej współpracy z Żandarmerią Wojskową. Szkoła przejęła opiekę nad tablicą pamiątkową

ZAGADNIENIE IX   (Podział zadań pomiędzy partnerami)

1.Prosimy opisać podział kompetencji i zadań w realizowanym projekcie wraz z uzasadnieniem dla przyjętej struktury oraz nazwać główne środki komunikacji stosowane w projekcie w relacjach pomiędzy partnerami.

Zadania dyrektora szkoły: powołanie koordynatorów poszczególnych etapów projektu.

Zadania koordynatorów: zebranie od nauczycieli propozycji nowatorskich sposobów realizacji projektu, opracowanie harmonogramu działań projektu, monitorowanie stanu realizacji projektu, przedstawienie radzie pedagogicznej  sprawozdania zbiorczego projektu.

Zadania nauczycieli: poinformowanie uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, udzielania wsparcia w realizacji projektu, upowszechnianie działań projektu na stronie internetowej szkoły.

Zadania Uczniów: aktywne uczestnictwo  i wywiązywanie się z wyznaczonych zadań,  publiczne prezentowanie programów artystycznych.

Zadania Żandarmerii- współpraca w organizacji spotkań Szkół Patronackich, upowszechnianie spotkań na stronie internetowej ŻW

Środki komunikacji.

-kontakt telefoniczny, listowny i internetowy z podmiotami wspomagającymi realizację projekt.

-wspólne spotkania edukacyjne uczestników projektu podczas imprez, konkursów i  uroczystości szkolnych.

ZAGADNIENIE X   (Sposób podejmowania decyzji)

1. Prosimy przedstawić strukturę decyzyjną w projekcie – kto podejmował kluczowe decyzje? Jakie procedury konsultacyjne miały miejsce?

Kluczowe decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu to: ustalenie zasad nawiązania współpracy z podmiotami wspomagającymi projekt, powołanie koordynatora i zespołu nauczycieli odpowiedzialnego za podejmowane działania, sprawowanie nadzoru łącznie z jego oceną przez okres jego realizacji. Podejmował je Dyrektor Szkoły głównie z Prezesem Stowarzyszenia "Żandarm", Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców podczas zebrań organizowanych w szkole. Dotyczyły one podziału zadań w realizacji etapów i celów projektu. Podmioty określiły kolejność działań i zakres odpowiedzialności za poszczególne etapy, podział kosztów realizacji projektu oraz korzyści dla uczniów wynikające z realizacji założonych celów. Uczniowie mieli swój udział w decyzjach projektu poprzez ankietę w której wyrazili swoje potrzeby i pomysły uczestnictwa w projekcie " Młodzi patrioci z Piątki".

ZAGADNIENIE XI ( Inne podmioty zaangażowane w   realizację projektu)

1.Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu Np. szkoła, rada rodziców, organizacja pozarządowa, samorząd, przedsiębiorca, parafia i inne. Prosimy wskazać ich nazwy oraz rolę
w projekcie a także opisać ich zaangażowanie i zadania na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Mocnym atutem realizacji naszego projektu są partnerzy, którzy prezentują wysoki poziom fachowości. Współpracują z nami od wielu lat w zakresie opieki dydaktyczno- wychowawczej .Wdrożenie projektu na każdym etapie wymagało nawiązania kontaktów zarówno z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, rodzicami. W realizację projektu włączeni zostali oprócz Stowarzyszenia Żandarm:

-Centrum Wyszkolenia Żandarmerii (Mińsk Mazowiecki, wycieczki, Konkurs o Patronie Szkoły; udostępnienie pamiątek przez byłych żandarmów do Izby Patrona),

-Rada Rodziców (Święto Szkoły, Spotkanie Pokoleń spotkanie Noworoczne, Wigilia Szkolna),

-8 Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej,

-PTTK ( rajdy krajoznawczo-historyczne),

-Straż Pożarna ( próbne alarmy przeciwpożarowe, pokaz sprzętu ratowniczego podczas Święta Szkoły),

-Policja ( pogadanki i spotkania  z policjantami przed wycieczkami, rajdami na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa),

--Samorząd Uczniowski ( wykonywanie zaproszeń, organizacja apeli przez radiowęzeł, prace na rzecz przygotowania Święta Szkoły),

-Centrum  KRD ( filia w Grudziądzu)- ufundowanie nagród i wydruk biuletynu do użytku publicznego "Szkoła Podstawowa nr 5 im. płk. Stanisława Sitka (1951-2011)"

-firma zabawowa "Ołdak" - pokrycie częściowo kosztów wykorzystania trampolin, zjeżdżalni podczas Święta Szkoły,

-Parafia pw. NSNMP w Grudziądzu- ufundowanie nagród książkowych na Święto Szkoły,

-lokalne media(prasa, telewizja) - informowanie środowiska lokalnego o wydarzeniach szkolnych.

ZAGADNIENIE XII (planowane dalsze działania)

1.Czy planowane są dalsze wspólne działania Zespołu? Jeśli tak, to w jakim obszarze i zakresie?

Planowane jest  kontynuowanie działań  Zespołu w obszarze edukacji obywatelskiej i  zakresie upowszechniania idei patriotycznych Żandarmerii Wojskowej. Praca ukierunkowana ma być na dalsze poznawanie przez uczniów historii i zadań żandarmów m.in. poprzez organizowanie wycieczek 
do jednostek wojskowych, organizowanie zajęć z udziałem żandarmów. Uczniowie szkoły będą utrzymywać kontakty listowe z żandarmami w stanie spoczynku. Zamierzamy aktywnie, bezpiecznie
 i wesoło współpracować z ŻW.  Planowana jest współpraca w zakresie realizacji  programów profilaktycznych, akcentowania treści związanych z  bezpieczeństwem w ruchu drogowym
i udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia.

 Koordynatorzy projektu: Danuta Krajewska, Ewa Łaszewska

Zmieniony ( 25.07.2012. )
 
Przystanek Zdrowie Id PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.05.2012.

15 maja 2012r. klasa Id przygotowała kiermasz zdrowej żywności. Uczniowie mogli zakupić kanapki z nowalijkami, owoce, domowe wypieki, galaretki, napoje. Wychowawca Ewa Piszkalska dziękuje wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego Przystanku Zdrowie. >>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

 
Szkolne Prezentacje 2012 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.05.2012.
         9 maja 2012r.odbyły się Szkolne Prezentacje. Uczniowie klas I-VI prezentowali głównie zdolności taneczne i wokalne. Nie brakowało też występów indywidualnych. Występy podziwiali uczniowie, rodzice i rodziny uczniów oraz nauczyciele.  >>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<<
 
Konkurs recytatorski 8V2012 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.05.2012.

Dnia 8 maja 2012 r odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas I - III. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem "Wiersze Wandy Chotomskiej". Recytacją wierszy popisywało się 10 uczestników. Jurry wyłoniło troje zwycięzców: Jakuba Drabika I a, Magdalenę Moritz IIa oraz Julię Szynicką IIIa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Uczeń klasy I a będzie reprezentował naszą szkołę podczas międzyszkolnego  konkursu recytatorskiego "Brzechwa , Tuwim i inni..." (E.Niział)

>>>Zobacz zdjęcia w galerii<<<

 
«« start « poprz. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 nast. » koniec »»

Pozycje :: 550 - 558 z 1076
Top