Skip to content
86-300 Grudziadz | ul. Sienkiewicza 24 | tel. 0564613104 | szkolap5@poczta.onet.pl


Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Start
Ferie zimowe
Wpisał: Administrator   
09.02.2015.

Ferie zimowe: 16.02 – 01.03.2015r.

 
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Wpisał: Administrator   
02.02.2015.

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

ZAPISY DO KLAS I

W roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych  przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miej­scami, to na wniosek rodziców można przyjąć dzieci spoza rejonu.

Kandydaci spoza rejonu szkoły zostaną poddani procedurze rekrutacyjnej.

 1.      Terminy związane z rekrutacją.

 Rekrutacja podstawowa do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/16

a)      Od 3 marca do 31 marca roku szkolnego 2014/15 (przyjmowanie zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły oraz aplikacja wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły), w dni robocze (od pn. – do pt.), w godzinach od  8.00 do 15.00.

b)      Listy kandydatów zakwalifikowanych wywieszone zostaną na terenie szkoły w miejscu ogólnodostępnym w dniu 10 kwietnia roku szkolnego 2014/15 (do godziny 15.00),

c)      Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszone zostaną na terenie szkoły w miejscu ogólnodostępnym w dniu 16 kwietnia roku szkolnego 2014/15 (do godziny 15.00).

2.      Kryteria i punktacja rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Starsze rodzeństwo kandydata w szkole

25 pkt

2.

Osoba z rodziny (babcia/dziadek/opiekunka) kandydata zamieszkała w obwodzie szkoły

23 pkt

3.

Miejsce pracy rodziców kandydata w obwodzie szkoły / w szkole  - pracownik szkoły

22 pkt

4.

Rodzice / rodzic kandydata – absolwentem szkoły

13 pkt

5.

Fakt uczęszczania młodszego rodzeństwa kandydata do oddziału zerowego w obwodzie szkoły

10 pkt

6.

Dogodny dojazd do szkoły i ze szkoły z miejsca zamieszkania

7 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

100 pkt

 Kandydat może spełniać więcej niż jedno kryterium. W przypadku równej ilości punktów decyduje kryterium z wyższą wartością punktową. W sytuacjach spornych decyduje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 3.      Wymagane dokumenty.
a)   Zgłoszenie do szkoły rejonowej (dla uczniów z obwodu szkoły – (zał. nr 1).
b)      Oświadczenie woli – (zał. nr 3).
c)      Wniosek do dyrektora szkoły dla kandydatów spoza obwodu szkoły – (zał. nr 2).

 4.      Rekrutacja uzupełniająca.

a)      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające według określonych wyżej zasad.

b)      Rekrutacja uzupełniająca kończy się w dniu 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 5.      Procedura odwoławcza

a)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej, na zajęcia rozwijające uzdolnienia czy do klasy sportowej.

b)      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
/ prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c)      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d)     Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej  w „Stan przygotowania szkoły na przyjęcie sześciolatków”  (zakładka Rodzice).
Zmieniony ( 04.02.2015. )
 
W teatrze.
Wpisał: Administrator   
18.01.2015.

Dnia 14 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbył się spektakl pt. „Gra warta piernika czyli Maurycy i kolędnicy””, w którym zadebiutowali uczniowie z naszej szkoły tj.  zespół wokalny „Wesołe nutki” złożony z klas trzecich (Natalia Wojtecka, Oliwia Zawadzka), czwartych (Julia Kuźnik, Agata Góralska, Celina Furso, Matylda Ciborowska, Martyna Matulis,) oraz klas szóstych (Mateusz Kalinowski, Julia Szynicka, Borys Lewandowski, Magdalena Wesołowska, Dominika Żyła, Oliwia Fiałkowska, Jakub Erlich-Herlikiewicz, Hubert Falkowski) pod kierunkiem nauczyciela muzyki i plastyki p. Jarosława Nadolskiego.

        Podczas spektaklu, w którym grali aktorzy z Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego Toruń, zespół wokalny „Wesołe nutki” w góralskich rytmach zaprezentował piosenkę: „Z nieba bliżej do Tatr”, która wpleciona w akcję spektaklu

dostarczała przeżyć artystycznych szerokim kręgom dzieci i dorosłych.

            Zespół wzorowo wykonał swoje zadanie. Umiejętnie, jak aktor, poruszał się na scenie, a w szczególności nadał pieśni góralskiego wyrazu interpretacyjnego. Podbił serca wszystkich widzów. Gromkie brawa były wyrazem uznania dla trudu włożonego przez zespół pod kierunkiem p. Jarosława Nadolskiego.

             Zapraszam do obejrzenia galerii (J. Nadolski).

Linki z występu koła wokalnego „Wesołe nutki”:

„Nie chcę więcej”:     http://youtu.be/2aJvpJAupXA

 „Człowieczy los”:    http://youtu.be/HndUlXHKOPo

 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 155
Top